Paylaşımlı Yazıcı Hatası

0x0000011b Hatası Ağ Paylaşımdaki Yazıcıya Bağlantı Problemi Çözümü

Başlat, Çalıştır, Regedit

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print

Yeni Dword 32 Bit

‘ RpcAuthnLevelPrivacEnabled ‘ Değer 0 Olmalıdır

Pc Yeniden Başlat Bu işlem Usb Yazıcının Bağlı Olduğu Bilgisayarda yapılması Gerekmektedir