Paylaşımlı Yazıcı Hatası

0x0000011b Hatası Ağ Paylaşımdaki Yazıcıya Bağlantı Problemi Çözümü

Başlat, Çalıştır, Regedit

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print

Yeni Dword 32 Bit

‘ RpcAuthnLevelPrivacEnabled ‘ Değer 0 Olmalıdır

Pc Yeniden Başlat Bu işlem Usb Yazıcının Bağlı Olduğu Bilgisayarda yapılması Gerekmektedir


ikinci Seçenek

gpedit.msc

bilgisayar yapılandırması kısmında yönetim şablonları, windows bileşenleri, windows update içerisinde

otomatik güncelleştirmeleri yapılandır seçilip devre dışı bırakınız


Printbrmui.exe Yedek Alma Komutu